Cestovné poistenie

Nízke poistné a vysoké krytie na vašich cestách

 • jednoduché zriadenie na pár klikov v internetbankingu
 • okamžitá platnosť

Výhody Cestovného poistenia

 • vysoké krytie za nízky poplatok od 1,20 € na deň
 • jednoduché zriadenie na pár klikov s okamžitou platnosťou po odoslaní formulára v Internetbankingu
 • poistenie pre vás alebo vašu rodinu 
 • môžete si vybrať cestovné poistenie v tuzemsku alebo v zahraničí

Tuzemské poistenie

 • poistenie na dovolenku na Slovensku
 • poistenie do slovenských hôr na zásah Horskej služby
 • pre vás a vašich blízkych
 • od 0,75 € na deň
 • možnosť pripoistenia rekreačných + zimných športov alebo rizikových športov

Poistenie do zahraničia

 • platí na celom svete
 • kvalitné asistenčné služby 24 hod denne
 • zvoľte si účel cesty turistika alebo pracovná cesta
 • možnosť pripoistenia manuálnej práce+ zimných športov alebo  rizikových športov

Podmienky Cestovného poistenia

Viac informácií