Cestovné poistenie


Poistite sa proti neočakávaným situáciám:

 • celoročne s neobmedzeným počtom vycestovaní
 • do celého sveta za nízky ročný poplatok
 • nielen na dovolenku, ale aj na krátke nákupy v zahraničí alebo študijný pobyt
Cestovné poistenie


Poistite sa proti neočakávaným situáciám:

 • celoročne s neobmedzeným počtom vycestovaní
 • do celého sveta za nízky ročný poplatok
 • nielen na dovolenku, ale aj na krátke nákupy v zahraničí alebo študijný pobyt


Výhody poistenia

 • Chráni pred možnými vysokými finančnými výdavkami spojenými s nepredvídateľnými udalosťami pri vašich cestách do celého sveta.
 • Pomôže vám preklenúť náklady spojené s výdavkami v zahraničí za lekárske ošetrenie, hospitalizáciu v nemocničnom zariadení alebo prevoz z nemocnice v zahraničí na Slovensko.
 • Začiatok poistenia je najskôr 3 hodiny od dojednania poistenia.
 • S poistením počas celého roka sa nemusíte viac starať o kúpu cestovného poistenia pred každou cestou do zahraničia.
 • Neobmedzený počet ciest do zahraničia, pričom jedno vycestovanie môže trvať max. 90 dní.
 • Rodinné cestovné poistenie chráni aj rodinných príslušníkov (manžel/-ka alebo druh/-žka, deti do ich veku 19 rokov bez ohľadu na ich počet).
 • Rodinní príslušníci môžu nezávisle cestovať aj bez majiteľa osobného účtu.

Krytie liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19

Verejné vyhlásenie k rozšíreniu poistného krytia liečebných nákladov súvisiacich s ochorením COVID-19 v krajinách bezpečných pre cestovanie, podľa podmienok verejného vyhlásenia.

Čo poistenie obsahuje

 • Poistenie liečebných nákladov v zahraničí
 • Poistenie batožiny
 • Poistenie trvalých následkov a smrti následkom úrazu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu na majetku a zdraví
 • Poistenie právnej ochrany na cestách v zahraničí
 • Poistenie nepojazdného motorového vozidla
 • Poistenie predčasného návratu zo zájazdu
 • Náklady na cestu príbuzného
 • Predĺženie pobytu po hospitalizácii
 • Asistenčné služby

Rozsah poistného krytia

Voliteľné rozšírenia krytia

Horská záchranná služba na Slovensku

Storno zájazdu

Rizikové športy

Máte záujem o poistenie?

V apke George si ho vyklikáš za 2 minúty


 

Ako postupovať v prípade škodovej udalosti v zahraničí?

Bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu:

GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.
na tel. č. +421/2/68 20 20 60
a riaďte sa jej pokynmi.

Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne
(v slovenskom, českom a anglickom jazyku).

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine, nie je možné poskytovať asistenčné služby z cestovného poistenia pre klientov, ktorí sa v tejto krajine nachádzajú.

Ako postupovať, keď potrebujete dopravnú asistenciu?

Poskytuje pomoc a služby v oblasti nepravidelnosti leteckej, železničnej, autobusovej dopravy a refundáciu v prípade zrušenia letu.

Bezodkladne kontaktujte:

Click2Claim
na tel. č. +421/2/20 57 05 46

Asistenčná služba je vám k dispozícii 24 hodín denne
(v českom a anglickom jazyku).

Ako postupovať, keď potrebujete pomoc v slovenských horách?

V prípade tiesňovej situácie v slovenských horách (úraz/zranenie/zablúdenie/uviaznutie v teréne a pod.) bezodkladne kontaktujte:

non-stop dispečing Horskej záchrannej služby na tel. č. 18 300 alebo
non-stop linku Integrovaného záchranného systému na tel. č. 112.

Ako nahlásiť škodovú udalosť po návrate na Slovensko?

 • bezodkladne, najneskôr však do 30 dní po návrate na Slovensko,
 • elektronicky na e-mailovú adresu: cestovnepoistenie@koop.sk
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je k dispozícii na stránke https://kooperativa.sk/bankopoistenie/skody-nezivotne-poistenie
 • vyplnené tlačivo a požadované doklady je potrebné podpísané zaslať na adresu: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava.

Dokumenty k poisteniu