AUTO PLUS


Nikdy neviete, na koho na cestách narazíte

 • poistenie čelného skla
 • krytý stret so zverou aj živelná udalosť
 • náhradné vozidlo
 • pre všetky autá bez ohľadu na vek

Výhody poistenia

 • na výber z 3 balíkov,
 • už od 4,50 eur mesačne,
 • poistenie čelného skla v balíku Gold,
 • rovnaká cena pre každé vozidlo bez rozdielu značky či objemu motora,
 • pre všetky autá bez ohľadu na vek,
 • bez amortizácie,
 • náhradné vozidlo pri nezavinenej havárii.

Čo poistenie obsahuje

Poistné riziká Limit plnenia Balík poistenia
BASIC SILVER GOLD
Poškodenie alebo zničenie poisteného vozidla v dôsledku nezavinenej havárie
(zachraňovacie náklady vo výške 340 eur, vyprostenie a preprava poškodeného vozidla)
Všeobecná hodnota poisteného motorového vozidla
Náhradné vozidlo
(pri nezavinenej havárii)
20 dní pri parciálnej škode
10 dní
pri totálnej škode
Škody spôsobené živelnou udalosťou na poistenom vozidle 2 000 €
Spoluúčasť 10 %
Škody spôsobené stretom poisteného vozidla so zverou 1 000 €
Spoluúčasť 10 %
Škody na poistenom vozidle spôsobené hlodavcami 500 €
Spoluúčasť 10 %
Škody na čelnom skle poisteného vozidla 300 €
Spoluúčasť 10 %
Územná platnosť SR SR SR
Poistné (mesačne) 4,50 € 7 € 10 €

Máte záujem o poistenie?

Ako hlásiť škodovú udalosť?

 • elektronicky cez online formulár online formulár,
 • telefonicky na čísle 0850 200 200 24 hodín denne,
 • osobne v pobočke KOOPERATIVY alebo Slovenskej sporiteľne.

Poistenie AUTO PLUS sa vzťahuje na škodové udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky. Škodovú udalosť je potrebné nahlásiť bezodkladne.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť