Z akých súborov poistení si môže klient vybrať, ak si berie Úver na bývanie

Klient si môže vybrať základný súbor poistenia (riziká smrť, plná a trvalá invalidita) alebo rozšírený súbor poistenia (riziká smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť) alebo komplexný súbor poistenia (riziká smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti).