Z akých súborov poistení si môže klient vybrať, ak si berie Spotrebný úver na Čokoľvek?

Klient si môže vybrať  rozšírený súbor poistenia (riziká smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť) alebo komplexný súbor poistenia (riziká smrť, plná a trvalá invalidita, pracovná neschopnosť, strata zamestnania alebo ukončenie živnosti) alebo Súbor Senior (riziko smrť).