Z akých poistných súm si môže klient vybrať pri jednorázovo platenom poistnom?

Klient si môže vybrať nasledovné poistné sumy:
1 500 eur, 2 000 eur, 3 000 eur, 5 000 eur,  7 500 eur alebo 10 000 eur.