V akej výške a aké je maximálne poistné plnenie z jednej poistnej udalosti – pracovná neschopnosť?

Poisťovňa v prípade uznania poistnej udalosti vyplatí poistné plnenie vo výške pravidelnej splátky úveru. Maximálne poistné plnenie 12 mesačných pravidelných splátok úveru.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť