V zahraničí mi ukradli mobilný telefón z hotelovej izby. Môžem si škodu nárokovať z cestovného poistenia?

V prípade krádeže poistenej veci v čase, keď bola uložená na mieste na to určenom alebo na mieste, kam sa zvyčajne odkladá v zariadení, v ktorom je poistený ubytovaný, poisťovňa preplatí škodu do výšky 250 EUR za 1 vec.