Čo si mám predstaviť pod technickou podporou pri používaní technologických zariadení?

Jedná sa o vzdialenú prípadne telefonickú asistenciu. V rámci vzdialenej asistencie bude klientovi poskytnutá napr. podpora pri inštalácii a nastavení notebooku. V rámci telefonickej asistencie bude klientovi poskytnutá odborná konzultácia, ktorá sa týka používania a nastavenia.