Splatnosť platobného príkazu je v deň pracovného voľna. Kedy bude spracovaný?