Oplatí sa refinancovať aj hypotéku pre mladých?

Pokiaľ poberáte štátny príspevok, na ktorý máte nárok počas prvých 5 rokov trvania hypotéky neodporúčame jej refinancovanie. Ak vyplatíte hypotéku pre mladých pred uplynutím 4 rokov od poskytnutia, musíte vrátiť plnú sumu dovtedy poskytnutého štátneho príspevku.