Je potrebné v prípade straty osobných vecí doložiť protokol od Polície?

V prípade straty nie je potrebné kontaktovať Políciu. Pokiaľ ale príde k odcudzeniu osobných alebo služobných vecí, je potrebné doložiť kópiu policajného dokladu o oznámení skutku, okolnostiach skutku a identifikáciou osobných alebo služobných vecí, ktorých sa udalosť týka.