Je potrebné v prípade straty osobných vecí doložiť protokol od Polície?