V akých prípadoch je možné využiť poistenie právnej ochrany?

Príklady právnej ochrany:

  • Poistená osoba si zakúpi v obchodnom dome televízor v hodnote 1 200 EUR, po mesiaci používania však náhle televízor nefunguje, nedá sa zapnúť, nereaguje žiadne tlačidlo. Poistená osoba televízor reklamuje, nedostane však odpoveď v zákonnej lehote. Poistenú osobu budeme v konaní zastupovať a vzhľadom k tomu, že predajca nedodržal zákonom stanovenú lehotu na vybavenie reklamácie, budeme žiadať vrátenie kúpnej ceny v plnom rozsahu
  • Poistená osoba si objedná zhotovenie šatníkovej skrine na mieru u stolára v hodnote 2 000 EUR, skriňa má byť dodaná za 10 dní od dátumu objednávky a pri podpise objednávky poistená osoba zaplatí preddavok vo výške 800 EUR. Ubehol už mesiac od objednávky a poistená osoba skriňu stále nemá. Kvôli meškaniu odstúpila od zmluvy a požiadala zhotoviteľa, aby jej poskytnutú zálohu vrátil. Zhotoviteľ to však odmieta. Poistenú osobu budeme zastupovať a žiadať od zhotoviteľa, aby zálohu vo výške 800 EUR vrátil.