Pri výbere z bankomatu v zahraničí alebo platbe kartou mi účtujete poplatok. Prečo?

Pri výbere z bankomatu v zahraničí si banka, ktorá vlastní tento bankomat môže účtovať poplatok. O tomto vás však vždy vopred upozorní na displeji bankomatu.

Ďalší poplatok, ktorý môžete vidieť vo výpise pri zahraničnej platbe kartou alebo výbere z bankomatu mimo eurozóny je poplatok za transakciu v inej mene ako EUR.