Prečo je potrebné mať uzatvorené poistenie AUTO PLUS?

AUTO PLUS vám zabezpečí úhradu škody a kryje riziká stretu so zverou, poškodenie poisteného vozidla živelnou udalosťou, škody spôsobené hlodavcami a kryje aj škody spôsobené na čelnom skle. Zmierni finančné následky možných škôd, ktoré nebudete musieť hradiť v plnej výšky z vlastných zdrojov.