Pre akú vekovú kategóriu je poistenie Život určené?

Poistenie Život je určené pre maloleté deti a pre dospelých. Pri bežne platenom poistnom sa môže poistiť klient od 0 – 60 rokov (vrátane). Pri jednorazovom poistnom sa môže poistiť klient od 0 – 80 rokov (vrátane).