Pre aké vozidlá je možné uzavrieť poistenie AUTO PLUS?

Poistenie je možné dohodnúť k osobným motorovým vozidlám do celkovej hmotnosti 3 500 kg s platným technickým preukazom.