Používanie účinných technológií.

Naše bankové systémy sú pred externými hrozbami a možnými rizikami chránené účinnými bezpečnostnými bránami, tzv. „Firewall“. Komunikačný kanál medzi bankou a klientom je zabezpečený najmodernejším 256-bitovým šifrovaním a to aj v prípade prenosu údajov medzi vaším mobilným zariadením a našimi systémami.

Internetbankingový server našej banky https://ib.slsp.sk má bezpečnostný certifikát vydaný celosvetovo uznávanou certifikačnou autoritou VeriSign.

Ak ste si pre prácu v Internetbankingu zvolili bezpečnostný predmet s najvyšším stupňom ochrany (Elektronický osobný kľúč = EOK), máte možnosť priamo v aplikácii si overiť, či komunikujete so serverom ib.slsp.sk.

Šifrujeme údaje

Internetbanking je zabezpečený protokolom SSL („Secure Socket Layer“), ktorý sa v adrese zobrazuje písmenom s (https://). Je to bezpečnostný protokol, ktorý slúži na overenie identity servera, na ktorý sa pripájate. Zabezpečuje ochranu a utajenie údajov prenášaných medzi vami a bankou. Vaše osobné údaje sú zašifrované ešte predtým, ako odídu z vášho počítača. Mnohé najnovšie verzie internetových prehliadačov vás upozornia, že vstupujete na zabezpečenú stránku.

Kvalitne overujeme

Vďaka technológii kvalitného overenia je zabezpečené, že sa k vášmu účtu dostane len na to oprávnená osoba. V súčasnosti vám naša banka poskytuje tieto bezpečnostné predmety: prihlasovacie heslo, elektronický osobný kľúč (EOK) a SMS kľúč. Prihlasovacie heslo vám slúži na autorizovaný prístup do aplikácií a oprávňuje vás na prezeranie informácií o účte, s ktorým máte právo disponovať. Mobilné aplikácie umožňujú nahradiť prihlasovacie meno a heslo jednoduchým štvormiestnym PIN kódom. EOK a SMS kľúč sú bezpečnostné predmety, ktoré slúžia na podpísanie platobných príkazov a bankových operácií zadaných prostredníctvom služieb Internetbanking a Telephonebanking. Odporúčame vám používať bezpečnostné predmety s vyššou bezpečnostnou ochranou (EOK a SMS kľúč).

Automaticky vás odhlásime

Ak sa zabudnete odhlásiť z Internetbankingu alebo spojenie medzi vaším počítačom a bankou nebude určitý čas aktívne, budete automaticky odhlásení, aby sme iným osobám zabránili získať prístup k vášmu účtu. Štandardne je čas „session“ v Internetbankingu nastavený na 15 minút.