Používajte bezpečné pripojenia.

Okrem zabezpečeného zariadenia, ktoré používate na správu svojho účtu prostredníctvom internetu, je tiež veľmi dôležité pristupovať do služieb elektronického bankovníctva cez bezpečné pripojenia a cez siete, ktoré chránia vás a vaše transakcie pred možným sledovaním.

Iba vy môžete zabezpečiť, že sieť, ktorú ste si vybrali, uchová vaše informácie v bezpečí.

Používateľa chráni aj internetový prehliadač so zabudovanou funkciou detekcie falošných stránok, ktorý vás automaticky upozorní na falošnú stránku. Na domovských stránkach prehliadača zistíte, či má zabudovanú napr. antiphishingovú funkcionalitu.

Zabezpečte si domácu sieť

Dobre nakonfigurovaná domáca bezdrôtová sieť tvorí základný predpoklad dôveryhodného spojenia medzi vaším zabezpečeným zariadením a bankou.

Používajte osobné bezpečnostné brány „Firewall“.

Zabezpečte svoju bezdrôtovú sieť protokolom minimálne na úrovni WPA2 (pri starších zariadeniach WPA).

Využívajte aj iné, rozšírenejšie možnosti nastavenia siete, aby ste zamedzili neoprávnenému prístupu nepovolaných osôb do vašej siete.

Pripájajte sa len k dôveryhodným sieťam

Prehliadanie stránok na internete či prístup do sociálnych sietí je niečo iné ako využívanie služieb elektronického bankovníctva prostredníctvom internetu.

Aby ste predišli riziku zneužitia údajov, na využívanie služieb elektronického bankovníctva nikdy nepoužívajte verejné počítače ani iné verejné zariadenia s prístupom na internet (napr. v internetovej kaviarni, škole či z verejných terminálov, kde sa striedajú používatelia).

Spoľahlivé prehliadanie

Po skončení práce sa vždy odhláste z internetového alebo mobilného prístupu k bankovému účtu a pozatvárajte všetky okná prehliadača. Zatvorenie okna prehliadača nezaručí bezpečné odhlásenie a váš účet by mohol zostať otvorený a byť zneužitý.

Nenahrávajte si do počítača programy z neznámych zdrojov a neinštalujte si do internetového prehliadača neznáme rozšírenia (tzv. „pluginy“). Ich súčasťou môžu byť programy, ktoré môžu skopírovať vaše prihlasovacie mená a heslá.

Buďte opatrní pri otváraní príloh alebo neznámych odkazov a e-maily od neznámych osôb vôbec neotvárajte.

Ak dostanete elektronickú poštu alebo sa na obrazovke otvorí nové okno (tzv. “pop-up“ okno), kde máte uviesť svoje osobné, autorizačné alebo finančné údaje, neodpovedajte na tento e-mail a v otvorenom okne nevypĺňajte žiadne údaje.

Overte si prepojenia na internetové stránky

Podvodné internetové stránky verne napodobňujú reálne stránky s veľmi podobnou internetovou adresou. Niekedy je preto veľmi ťažké odhaliť falošnú stránku. V tejto súvislosti vám môže pomôcť, že väčšina dnešných internetových prehliadačov dokáže overiť, či adresa, ktorú ste zadali, patrí požadovanej stránke.

Buďte pozorní

Hľadajte znaky odlišnosti ako napr. nemoderný dizajn, pravopisné a iné chyby.

Ak sa chcete dostať na stránku internetového bankovníctva, adresu píšte na klávesnici.

V žiadnom prípade nekopírujte linku zo správy, ani tú, ktorá sa otvorila v novom okne. Útočník dokáže vytvoriť stránku, ktorá je svojím vzhľadom veľmi podobná originálnej stránke banky. V skutočnosti vás však presmeruje na inú stránku bez toho, aby ste si to všimli.