Pokazila sa vám práčka?

Poistenie práčky sa vzťahuje na škody spôsobené "akoukoľvek náhodnou udalosťou" na práčke, napr. na poškodenie čerpadla, motora, programátora aj ovládacích prvkov, mechanické poškodenie vonkajšieho krytu práčky, poškodenia bubna práčky.