Kedy si môžete uplatniť nárok na poistné plnenie?

V prípade, že vám budú odcudzené prípadne stratíte osobné alebo služobné veci či hotovosť, alebo pokiaľ vás donútia k výberu z bankomatu či násilne prepadnú. Všetky tieto prípady musíte nahlásiť najprv na Polícii (okrem straty, ktorú nie je potrebné hlásiť na Polícii).