Môžem si uzatvoriť Osobnú poistku aj keď už mám uzatvorené Životné poistenie?

Osobnú poistku môžete mať ako doplnok k svojej životnej poistke na zvýšenie svojej poistnej ochrany.