Môžu sa počas trvania poistenia ŽIVOT meniť/rušiť pripoistenia?

Počas poistenia sa môžu zrušiť alebo pridávať rôzne typy pripoistení.