Môžem zmeniť dobu splatnosti hypotéky?

O zmenu doby splatnosti (skrátenie alebo predĺženie celkovej doby splatnosti) je možné požiadať v pobočke banky. Za zmenu zmluvných podmienok je účtovaný poplatok vo výške 149 eur. Zmena dátumu splátok (napr. z 10. dňa na 20. deň v mesiaci) je bez poplatku.