Môžem uzatvoriť poistenie Život svojmu dieťaťu?

Poistenie je možné uzatvoriť aj pre dieťa.