Môžem mať mToken nainštalovaný vo viacerých zariadeniach?