Menia sa v súvislosti so zavedením SEPA poplatky za prevod?

Nie, pre prevody v mene EUR do krajín SEPA platia tie isté poplatky ako pre domáce prevody v rámci SR.