Mám nárok na Lepšie úroky na Sporení na rezervu?

Nie, na sporení na rezervu nemáte Lepšie úroky. Sporenie na rezervu je však jednou z podmienok získania Výhodného súčtu – zľavy z poplatku za vedenie účtu.