Mám poistením nehnuteľnosti krytú aj krádež vecí z pivnice?

Pokiaľ dôjde k odcudzeniu pevne primontovaných vecí k nehnuteľnosti, ktoré sú jej súčasťou a bez ktorých by uvedená nehnuteľnosť neplnila plnú funkciu (napr. batériu, kúrenie, radiátory), je uvedené kryté z poistenia nehnuteľnosti.

Pre poistenie hnuteľných vecí, t.j. vecí umiestnených v pivnici, je potrebné mať uzatvorené poistenie domácnosti.