Kto si môže zriadiť vkladnú knižku?

Fyzická osoba, občan Slovenskej republiky alebo cudzí štátny príslušník po predložení dokladu totožnosti. Pre dieťa môže zriadiť vkladnú knižku zákonný zástupca maloletého po predložení rodného listu dieťaťa.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť