Kto môže zrušiť vkladnú knižku?

Zrušiť vkladnú knižku môže len jej majiteľ, alebo spolumajiteľ alebo osoba splnomocnená majiteľom na tento úkon, a to osobne v pobočke.