Komu sa pri Poistení k úveru zasiela „Oznámenie o poistnej udalosti" – pracovná neschopnosť, strata zamestnania?

Nahlasovanie poistnej udalosti – pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania sa oznamuje na tlačive „Oznámenie o poistnej udalosti" a zasiela sa do poisťovne BNP Paribas Cardif. Adresa poisťovne je uvedená na tlačive.