Kde vidí klient pri poistení ŽIVOT informácie o investícii?

Na stránke www.koop.sk