Je v rámci poistenia nehnuteľnosti zahrnutá aj krádež vecí z pivnice?