Je v rámci poistenia nehnuteľnosti zahrnutá aj krádež vecí z pivnice?

Z poistenia nehnuteľnosti EXCELENT nie možné kryť krádež hnuteľných vecí z pivnice. Pokiaľ ale dôjde k odcudzeniu pevne primontovaných vecí k nehnuteľnosti (napr. batéria či radiátory), poistná udalosť je krytá.