Moja 10-ročná dcérka je so svojou starkou v zahraničí. Starká však utrpela úraz a moja dcérka zostala v zahraničí sama. Je možné vycestovať za dcérkou?