Dokedy mám splatiť to, čo som Štedrou kartou vyčerpal?