Čo znamená údaj „Oslovenie“ na obrazovke pre zadávanie SMS kódu?

Pri podaní žiadosti o kartu aj kedykoľvek počas jej platnosti si môžete nastaviť Oslovenie pri platbe. To sa vám potom bude zobrazovať pri každej platbe v okne pre vyplnenie jednorazového SMS kódu. Pokiaľ si ho nenastavíte, bude sa vám zobrazovať univerzálny text „Vážený klient“. Oslovenie je dodatočný bezpečnostný prvok. Ak si nastavíte vlastné unikátne oslovenie, máte istotu, že okno na vyplnenie SMS kódu nie je od podvodníka. Oslovenie totiž poznáte iba vy a banka.