Čo znamená 50 dní komfortu?

Peniaze, ktoré vyčerpáte v priebehu jedného kalendárneho mesiaca, stačí vrátiť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca – platí to nielen pre platby kartou, ale aj pre výbery hotovosti z bankomatu. Ak si napríklad 1. marca vyberiete peniaze z bankomatu, môžete ich komfortne bezúročne používať až 50 dní. Vrátiť ich stačí až do 20. apríla. Ak sa rozhodnete, že čerpanú sumu nesplatíte celú, na kartový účet Štedrej karty vám v deň splatnosti zaúčtujeme poplatok za komfort v závislosti od výšky nesplatenej sumy. Prehľadnú tabuľku s výškou poplatkov nájdete v každom vašom výpise zo Štedrej karty.