Čo sú počítačové vírusy?

Úlohou týchto malých aplikácií je spôsobovať problémy, ničiť údaje a súbory vo vašom počítači. Môžu tiež zhromažďovať citlivé informácie, takže skopírujú vašu identitu a umožnia útočníkovi prístup k vašim peniazom. Šíria sa medzi zariadeniami podobne, ako sa šíria vírusy medzi ľuďmi, a to najmä prostredníctvom internetu a elektronickej pošty. Aktivovať sa môžu kliknutím na ľubovoľný odkaz na internete, keď si myslíte, že sa vám otvára požadovaný obrázok či internetová stránka.

Ako sa chrániť pre vírusmi

Najlepšou ochranou je, ak váš antivírusový softvér obsahuje najaktuálnejšie definície vírusov.

Nainštalujte si programy, ktoré kontrolujú prílohy e-mailov na obsah vírusov.

Neotvárajte súbory prijaté od neznámych ľudí. Aj vaši blízki priatelia môžu byť šíriteľmi vírusov bez toho, aby o tom vedeli.

Buďte opatrní pri sťahovaní súborov z internetu, dbajte na dôveryhodnosť zdroja informácií.