Čo robiť, ak zadám SMS kód nesprávne?

Na zadanie kódu máte 3 pokusy. Ak zadáte kód 3-krát nesprávne, transakcia sa ukončí bez zaplatenia a je potrebné ju zopakovať.