Čo mám robiť, ak vkladnú knižku neviem nájsť?

V súlade so zákonom je potrebné vkladnú knižku umoriť. Po skončení umorovacieho konania bude vklad vyplatený.

Do vyhláškou stanovenej výšky zostatku na vkladnej knižke nie je umorovacie konanie potrebné.