Čo mám robiť, ak vkladnú knižku neviem nájsť?

V súlade so zákonom je potrebné vkladnú knižku umoriť. Po skončení umorovacieho konania bude vklad vyplatený.

Do vyhláškou stanovenej výšky zostatku na vkladnej knižke nie je umorovacie konanie potrebné. 

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť