Čo je to ŠIP?

Šikovný investičný program je určený na zhodnotenie finančných prostriedkov klienta. Ide o investovanie do podielových fondov SPORO ŠIP.

ŠIP Klasik (pre konzervatívneho investora)

  • Dlhopisy a peniaze – minimálne 80 %,
  • Akcie – nie viac ako 10 %,
  • Iné (napr. komodity) – nie viac ako 10 %. 

ŠIP Balans (pre vyváženého investora)

  • Dlhopisy a peniaze – minimálne 60 %,
  • Akcie – nie viac ako 30 %,
  • Iné (napr. komodity) – nie viac ako 10 %.

ŠIP Aktiv (pre dynamického investora)

  • Dlhopisy a peniaze – minimálne 40 %,
  • Akcie – nie viac ako 50 %,
  • Iné (napr. komodity) – nie viac ako 10%.