Čo je to bezúročné obdobie?

Je to obdobie, počas ktorého má klient možnosť využívať peniaze banky zadarmo, nevzťahuje sa na výbery hotovosti. Stačí, ak splatí celú dlžnú sumu do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.