Čo je škodlivý softvér?

V mnohých prípadoch si ľudia škodlivý softvér nainštalujú nevedomky sami. Náhodou kliknú na odkaz na internetovej stránke, v e-mailovej správe alebo si ho stiahnu spolu s ďalším softvérom. Dokonca aj s inštaláciou pochybného antivírusového softvéru si môžete škodlivý softvér stiahnuť do svojho zariadenia. Ten potom poškodzuje počítač a môže vykonávať vo vašom zariadení skryté aktivity.

Spyware zaznamenáva vaše používanie internetu (stláčanie kláves), zhromažďuje informácie z vášho počítača bez vášho vedomia a odosiela tieto údaje nepovolanej osobe.

Adware inštaluje softvér, ktorý na vašom počítači zobrazuje reklamy.

Trójsky kôň bez vášho vedomia inštaluje iné časti programu.

Ako sa chrániť pred škodlivým softvérom

Nainštalujte si spoľahlivý antivírusový softvér a pravidelne ho aktualizujte.

Neklikajte na neznáme odkazy, ktoré vás smerujú na sťahovanie softvéru.

K prepojeniam pristupujte iba z dôveryhodných zdrojov.

Sledujte výkon svojho zariadenia a jeho nezvyčajné správanie.