Čo je IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu prevodu.

Každá krajina EÚ má stanovenú národnú dĺžku a štruktúru čísla účtu vo formáte IBAN určením pozícií, na ktorých je kód banky (identifikačný kód), predčíslie a základné číslo účtu. Tento národný formát čísla účtu IBAN má fixnú dĺžku. Počet znakov čísla účtu vo formáte IBAN je v EÚ od 11 do 34.

Dĺžka IBAN-u pre Slovensko je vždy 24 znakov.

Jeho štruktúra je nasledovná: SK08 0900 000000 0123123123

  • SK – kód krajiny
  • 08 – kontrolné dvojčíslie
  • 0900 – kód banky
  • 000000 – predčíslie účtu
  • 0123123123 – číslo účtu