Čo je adresár?

Adresár je zoznam mien (osôb alebo inštitúcií), s ktorými ste v minulosti realizovali transakcie a je automaticky vyplnený z vašej transakčnej histórie:

  • pri zadávaní odchádzajúcej platby vyplníte meno prijímateľa, ktoré sa automaticky uloží do vášho adresára,
  • ak bolo vyplnené meno odosielateľa v prichádzajúcej platbe, vznikne záznam v adresári s jeho menom,
  • v prípadoch, že pri prichádzajúcej platbe nebolo meno zadané, nenájdete ho ani v adresári,
  • meno prijímateľa musíte pri zadávaní platby uviesť. Je to povinný údaj a bude vždy uložený do vášho adresára, preto mu venujte pozornosť,
  • uložené meno môžete následne upraviť.