Chráňte svoju identitu a bankové účty.

Dávajte si pozor na informácie, ktoré o sebe poskytujete širokej skupine ľudí. Páchatelia ako zdroj informácií často využívajú práve sociálne siete.

Nikdy nezverejňujte ďalším osobám svoje osobné údaje, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať.

Nikomu (ani rodinným príslušníkom či neznámym osobám vydávajúcim sa za zamestnancov banky) neposkytujte svoje osobné identifikačné údaje do systémov, aplikácií, elektronických služieb, ku kartám (ako napr. prihlasovacie meno, heslo, PIN kódy, bezpečnostné kódy, čísla platobných kariet, kontrolné kódy a i.).

Banka od vás nikdy nebude požadovať informácie o vašich účtoch, prihlasovacích údajov, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo ku platobným kartám.

Heslo do služieb elektronického bankovníctva pravidelne meňte (napr. každý mesiac) a nepoužívajte rovnaké heslo v iných aplikáciách a internetových stránkach (najmä v sociálnych sieťach).

Pri vytváraní hesla použite kombináciu čísiel, veľkých a malých písmen (bezpečnosť hesla znižuje napr. uvedenie svojho mena a priezviska, dátumu narodenia a pod.).