Chráňte svoje zariadenia.

Váš počítač, notebook, PDA, tablet, mobilný telefón či iné podobné zariadenia (ďalej len „PC a mobilné zariadenie“) by mali mať pravidelne inštalované bezpečnostné aktualizácie, ktoré dokážu ochrániť vaše PC a mobilné zariadenie proti škodlivým programom.

Používajte osobný „firewall“

Chráňte svoje internetové spojenie a počítač programom „firewall“, ktorý neprestajne monitoruje prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu v sieti Internet. Pri každom pokuse o nadviazanie kontaktu s vaším PC alebo mobilným zariadením vás softvér informuje o prípadnej podozrivej operácii alebo nežiaducu komunikáciu automaticky ukončí.

Uzamykajte si PC a mobilné zariadenia

Ak sa plánujete od PC alebo od mobilného zariadenia vzdialiť, nastavte si heslo a čas automatického zablokovania obrazovky.