Akým spôsobom sa nahlasuje poistná udalosť pri Pohrebnom poistení?

Poistnú udalosť možno nahlásiť v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne na tlačive Oznámenie poistnej udalosti. Nahlasovanie poistnej udalosti priamo do poisťovne Kooperativa je možné prostredníctvom poštovej zásielky.