Aký je rozdiel medzi účelovým a bezúčelovým spotrebným úverom?

Účelový úver je možné použiť iba na konkrétnu vec (napr. na kúpu nehnuteľnosti, rekonštrukciu, a pod.), t. j. banka skúma účel použitia finančných prostriedkov (klient musí predložiť napr. kúpnopredajnú zmluvu).

Bezúčelový úver je možné použiť na čokoľvek (aj na dovolenku), t. j. banka neskúma účel použitia finančných prostriedkov.