Ako požiadam o spotrebný úver?

O úver je možné požiadať osobne v pobočke banky. Klienti, ktorí majú zriadené elektronické bankovníctvo môžu o úver požiadať aj prostredníctvom služby Internetbanking George. Klienti s prístupom na web môžu o úver požiadať aj on-line.